Uchwała Nr XIX/85/08 Rady Gminy Kramsk Rady Gminy Kramsk w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku.

Uchwała Nr XIX/85/08