Uchwała Nr XXI/88/08 Rady Gminy Kramsk dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXI/88/08