Uchwała Nr XXII/89/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 maja 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała  Nr XXII/89/08