Uchwała Nr XXIII/91/08 Rady Gminy w Kramsku z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Anielew i Grąbl

Uchwała Nr XXIII/91/08