Uchwała Nr XXIII/93/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 200

Uchwała Nr XXIII/93/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2011.

Załącznik Nr 1