Uchwała Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscow

Uchwała Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk etap IV część 3” ( ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza)