Uchwała Nr XXIII/95/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXIII/95/08