Uchwała Nr XXIII/96/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIII/96/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 96

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4