Uchwała Nr XXIV/97/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Helenów

Uchwała Nr XXIV/97/08