Uchwała Nr XXIX/126/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwes

Uchwała Nr XXIX/126/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego