Uchwała Nr XXIX/127/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIX/127/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 127

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3