Uchwała Nr XXIX/128/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

Uchwała Nr XXIX/128/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.