UCHWAŁA Nr XXV/101/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Grąblin, gmina Kramsk, działki nr 6

UCHWAŁA Nr XXV/101/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Grąblin, gmina Kramsk, działki nr 607 i część  5236 (dawny nr 236L).