UCHWAŁA Nr XXV/102/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008-2018.

UCHWAŁA Nr XXV/102/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008-2018.