Uchwała Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXV/103/08