Uchwała Nr XXV/104/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2008-2009

Uchwała Nr XXV/104/08