Uchwała Nr XXV/105/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXV/105/08

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 2 - Przychody i rozchody

Załącznik Nr 3 - Dotacje