Uchwała Nr XXV/107/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu w budowie kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w miejsc

Uchwała Nr XXV/107/08