UCHWAŁA Nr XXVI/108/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w I kategorii zaszeregowania, dla pracowników zatrudniony

UCHWAŁA Nr XXVI/108/08