Uchwała Nr XXVI/110/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XXVI/110/08