Uchwała Nr XXVI/111/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr  XXVI/111/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października  2008  roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.