Uchwała Nr XXVI/112 /08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała  Nr   XXVI/112 /08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24  października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.