Uchwała Nr XXVI/113/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXVI/113/08

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 2 - Dotacje