Uchwała Nr XXVII/114/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2009.

Uchwała Nr XXVII/114/08