Uchwała Nr XXVII/115/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, wprowadzenia zwolnień, wyznacze

Uchwała Nr XXVII/115/08