Uchwała Nr XXVII/116/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVII/116/08