Uchwała Nr XXVII/117/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXVII/117/08