Uchwała Nr XXVII/118/ 08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działania

Uchwała Nr XXVII/118/ 08