Uchwała Nr XXVII/119/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za waru

Uchwała Nr XXVII/119/08