Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia.

Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia.