Uchwała Nr XXVII/121/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia we

Uchwała Nr XXVII/121/08