Uchwała Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 122

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3