Uchwała Nr XXVIII/123/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Uchwała Nr XXVIII/123/08