Uchwała Nr XXVIII/124/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Uchwała Nr XXVIII/124/08