Uchwała Nr XXVIII/125/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVIII/125/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 125

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2