UCHWAŁA Nr XL/180/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla miejscowości Anielew i Grąblin.

UCHWAŁA Nr XL/180/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla miejscowości Anielew i Grąblin.