Uchwała Nr XL/181/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XL/181/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz wprowadzenia zwolnień.