Uchwała Nr XL/182/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

Uchwała Nr XL/182/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych na rok 2010.