Uchwała Nr XL/183/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2010, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XL/183/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie  opłaty  targowej  na  rok  2010, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załącznik do Uchwały Nr 183