Uchwała Nr XL/184/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr XL/184/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.