Uchwała Nr XL/185/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XL/185/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego