Uchwała Nr XL/186/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Szkoły Podstawowej z aulą i salą gimnastyczną w Woli

Uchwała Nr XL/186/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Szkoły Podstawowej z aulą i salą gimnastyczną w Woli Podłężnej na lata 2009 - 2010