Uchwała Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach

Uchwała Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk  z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2013.