Uchwała Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i

Uchwała Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego