Uchwała Nr XL/189/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2010.

Uchwała Nr XL/189/09 Rady Gminy Kramsk  z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2010.