Uchwała Nr XL/190/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XL/190/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Zał. Nr 1 - Wykaz zadań majątkowych na rok 2009

Zał. Nr 2 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zał. Nr 3 - Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.

Zał. Nr 4 - PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zał. Nr 5 - Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne