Uchwała Nr XL/191/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XL/191/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Helenowie Drugim.