Uchwała Nr XLI/192/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLI/192/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.