Uchwała Nr XLI/193/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwesty

Uchwała Nr XLI/193/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.