Uchwała Nr XLI/194/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie i

Uchwała Nr XLI/194/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2013.